Johanna Keinänen Kuva: Pekka Nurmi

LEHDISTÖ

ARVOSTELUT

PROMOKUVAT
Johanna Keinänen - pressikuva (Kuva: Pekka Nurmi)
Tyyne Kettunen - pressikuva (Kuva: Pekka Nurmi)
Tyyne Kettunen -kokokuva -pressikuva
Tyyne Kettunen -kokokuva (uusi isoreso 2018 - Kuva: Hannu Kettunen)
Tyyne Kettunen ja kahvikuppi tiivis (Kuva: Hannu Kettunen)
Tyyne Kettunen ja kahvikuppi laaja (Kuva: Hannu Kettunen)

Vääntö - pressikuva (Kuva: Sami Kojonen)
Body language zone -pressikuva
Katri Helena -pressikuva (Kuva: Petra Tiihonen)
Tiedotustiedottaja -pressikuva